ссылка на источник: http://www.almaty.tv/news/news/prezidenta-natsionalnoy-akademii-nauk-kazakhstana-pozdravili-s-yubileem